Doodle

Doodle er et samarbejdsværktøj til at finde en dato for fx flere i en projektgruppe kan arbejde sammen.

http://doodle.com/da/

Det er helt enkelt

  1. En “administrator” opretter en begivenhed med fx 5 datomuligheder og 3 tidsintervaller
  2. Administrator indtaster mail på deltagere eller kopierer et unikt link og sender rundt
  3. Alle kan nu gå ind og klikke af, de dage og tidspunkter de kan deltage (dette kan opdateres senere)
  4. Der kommer automatisk en mail rundt når nogen melder til (kan fravælges)
  5. På et tidspunkt lukker administartor og vælger et tidspunkt

Denne metode kan spare mange mails, hvis man fx skal samle 10 personer med hver deres kalender.

Doodle fungere godt i den gratis udgave.

Tip 1 – brug Facebook login

Ved at logge ind med Facebook er det nemt at logge ind senere og rette i sin tilmelding. Fx hvis man har sagt man kan den 1., men så kommer der noget i vejen.

Tip 2 – de har en App

De har en lækker App, så man kan tjekke. Den kan tilmed snakke sammen med fx sin kalender

Antivirus

Der findes mange gode virus og sikkerhedsprogrammer derude. Efter at have prøvet en del, så anbefaler vi Avast Antivirus som førstevalg.

Avast kan bl.a. også tjekke for om der programmer, der ikke er opdaterede. En meget vigtig ting i sikkerhed i dag.

Black Screen of Death – på en mac…

Black Screen of Death (eller Blue Screen of Death på Windows) er et udtryk for når en computer dør og ingen til vil. Det kan ske på en Mac og der er nogle ting man kan gøre for så at sige give maskinen kunstigt åndedræt og give den liv igen.

Prøv nedenstående i rækkefølge og husk som ved alt fejlsøgning at arbejde metodisk og systematisk og prøv en ting af gangen.

Noget med IT IVS hjælper gerne med processen men ellers se på nedenstående.

Husk at det foregår på eget ansvar og evt. at man kan miste evt. data. 


Gennemtving genstart

Første punkt på dagsorden er at gennemtvinge en genstart. Det gøres typisk ved at holde tænd/sluk inde indtil maskinen slukker (normalt ca. 10 sekunder). Prøv evt. at tage strømmen fra/pille batteriet af på de modeller, hvor det er muligt.

Dette kan løse de mest gænge problemer, men man mister ikke gemt arbejde.

Nulstil NVPRAM

NVRAM er forkortelsen for “Non-Volatile Random-Access Memory”. Det er en del af computeren, der gemmer visse indstillinger. Tryk samtidigt på Kommando-Alternativ-P-R

Læs mere ved Apple: https://support.apple.com/da-dk/HT204063 

Brug sikker tilstand

Kendes også fra Windows som fejl-sikret tilstand, hvor kun de mest vigtige elementer indlæses. Den startes ved at holde SHIFT inde under opstart indtil man møder login-skærmen.

Læs mere ved Apple: https://support.apple.com/da-dk/HT201262

Nulstil SMC

Her går vi mere i dybden og nulstiller “System Management Controller”. Der er flere advarsler ved brug af denne, så her henvises til artiklen ved Apple for tastekombination til de enkelte modeller.

Læs mere ved Apple: https://support.apple.com/da-dk/HT201295

Start gendannelse

Svigter alt, så må man til at geninstallere styresystemet. Man kan i den forbindelse evt. redde data fra maskinen. Tryk på Kommando + R (recovery)

Læs mere ved Apple: https://support.apple.com/da-dk/HT201314